Dathlu’r Ucheldiroedd Arfordirol: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth


Cyhoeddi Enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth CUPHAT: Diolch enfawr i bawb a gyflwynodd lun, a llongyfarchiadau i’r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer. Roeddem wrth ein bodd gyda’r amrywiaeth o ddelweddau trawiadol a ddaeth o Gymru ac o’r Iwerddon.

Ein henillwyr rhanbarthol oedd:

  • Cambria: Hester Smith – “Stad yr Hafod, Pontrhydygroes”
  • Preseli: Sharon Carter – “Anadl y Ddraig”
  • Blackstairs: Wakako O’Sullivan – “Edrych ar Blackstairs o fynydd Leinster”
  • Wicklow: Sinclair Turrell – “Cylchgaer Brusselstown o Fynydd Keadeen”

Ein prif enillydd yw:

  • Sinclair Turrell o Wicklow – “Cylchgaer Brusselstown o Fynydd Keadeen”

Llongyfarchiadau Sinclair!

Diolch i bawb a fu wrthi’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, boed yn tynnu lluniau neu’n bwrw pleidlais!


Mynyddoedd Cambria – Cymru

Hester Smith – Hafod Estate, Pontrhydygroes (henillwyr rhanbarthol)🏆
Mark Whitehead – Devil’s Bridge Waterfall
Tina Christiansen – Rheidol Railway

Mynyddoedd y Preseli – Cymru

Sharon Carter – Dragon’s Breath (henillwyr rhanbarthol)🏆
Linda Norris – Bwlch y gwynt
Linda Norris – Cornel Bach

Mynyddoedd Wicklow – Iwerddon

Sinclair Turrell – Brusselstown Ringfort from Keadeen Mountain (henillwyr rhanbarthol)🏆
Elizabeth Bruton – Glenmalure Valley
Richard Louth – Aghavannagh Mountain

Mynyddoedd Blackstairs – Iwerddon

Wakako O’Sullivan – Looking at Blackstairs from Mt. Leinster (henillwyr rhanbarthol)🏆
Caryl Jones – Hurl Towards the Hills
Hester Smith – Hurling Match Day with Blackstair Mountain Backdrop