Cysylltu â ni

Os ydych yn ysgol, yn grŵp cymunedol, yn fusnes sy’n gysylltiedig â thwristiaeth, neu’n unigolyn â diddordeb yn un o’r ardaloedd ucheldirol arfordirol hyn – neu os hoffech ddysgu mwy am brosiect CUPHAT – cysylltwch â ni:

Rhys Jones (Arweinydd y prosiect) Prifysgol Aberystwyth – raj@aber.ac.uk [ph +44 (0) 1970 622594]

Arlene Crampsie ( Cyd-arweinydd ) Coleg Prifysgol Dulyn – arlene.crampsie@ucd.ie [ph+353 1 716 8343]

Christine Bonnin ( Cyd-arweinydd ) Coleg Prifysgol Dulyn – christine.bonnin@ucd.ie [ph +353 1 716 8417]

Ken Murphy (Cyd-arweinydd) Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed – K.Murphy@DYFEDARCHAEOLOGY.ORG.UK [ph+44 (0)1558 825991]

Sarah Clarke (Project Manager) Prifysgol Aberystwyth – sjc@aber.ac.uk

Cara Rainbow (Project Manager) Prifysgol Aberystwyth – car62@aber.ac.uk