Gweithgareddau

Gweithgareddau Cymunedol

Dyma rai o’r gweithgareddau y mae CUPHAT wedi’u gwneud ac yn eu gwneud. Cliciwch arnyn nhw i ddarganfod mwy:

Byw Fel Brodor yn yr Ucheldiroedd Arfordirol

Archwiliwch, profwch, a dathlwch dreftadaeth naturiol a diwylliannol gyfoethog yr Ucheldir Arfordirol, ochr yn ochr â’r bobl sy’n ddigon ffodus i alw’r ardaloedd hyn yn gartref.

Dewch i weld beth sy’n digwydd ym Mynyddoedd Cambria, Preseli, Wicklow a Blackstairs. Cofiwch y  gall amserlenni gweithgareddau newid – gwiriwch gyda’r Grŵp Facebook perthnasol cyn cynllunio eich taith.

Foel Drygarn Stone Lamp from the Preseli Mountains, Wales

Modelau Sketchfab

Darganfyddwch rai o’r arteffactau a ddarganfuwyd o fewn ein 4 ardal ucheldir arfordirol gyda’r modelau hyn.

Dathlu ein Ucheldiroedd Arfordirol – Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Mae’r bleidlais yma! Dewiswch eich hoff ddelwedd o fywyd ym Mynyddoedd Cambria, Mynyddoedd y Preseli, Mynyddoedd Wicklow a Mynyddoedd Blackstairs – gwobrau am y ffotograff rhanbarthol a chyffredinol gorau!

GWELD Y RHESTR FER