Allbynnau’r prosiect fydd

Allbynnau’r prosiect fydd:

  1. 12 o gymunedau ucheldir arfordirol yn cymryd rhan mewn cydweithrediad trawsffiniol yn ymwneud â thwristiaeth ddiwylliannol, naturiol a threftadaeth (3 ym mhob ardal ucheldir arfordirol);
  2. Creu rhwydwaith twristiaeth newydd, a fydd yn hyrwyddo twristiaeth ddiwylliannol, naturiol a threftadaeth o fewn a rhwng y 12 cymuned a 4 ardal ucheldir arfordirol;
  3. Cynnydd o 5% yn niferoedd twristiaeth a gwariant yn y 4 ucheldir arfordirol; model twristiaeth gynaliadwy wedi’i dreialu yn y 4 ardal ucheldir arfordirol, y gellir eu defnyddio mewn ucheldiroedd arfordirol eraill sydd heb eu datblygu’n ddigonol;
  4. 4 FTE mewn mentrau a gynorthwyir (un ym mhob ardal ucheldir arfordirol).