Blog Nuacht


Imeachtaí atá ag Teacht

Drop-in Sessions sa Bhreatain Bheag

  • 10 Samhain 2022
  • 11 Samhain 2022 | Canolfan Cymunedol Mynach Community Centre, Pontarfynach, Devil’s Bridge | 11am – 1pm

Twrio – 16 agus 17 Samhain 2022

Information on the upcoming Twrio event in Wales

Cuairteanna Foghlama

21 – 24 Deireadh Fómhair 2022

Tá tús á chur le gréasán turasóireachta tras-Éireannach idir Sléibhte Caimbriacha na Breataine Bige agus Sléibhte na Preseli agus Na Staighrí Dubha agus Sléibhte Chill Mhantáin in Éirinn. Chuaigh rannpháirtithe ó Éirinn go dtí an Bhreatain Bheag ar thuras 4 lá chun foghlaim uathu agus smaointe a mhalartú lena gcomhghleacaithe sa Bhreatain Bheag.

4 lá lán le gníomhaíochtaí a bhí ann lena n-áirítear cainteanna, cuairteanna agus, tá an ceart agat, líonrú (!). I réigiún na Sléibhte Caimbriacha, thug na rannpháirtithe cuairt ar Chnoc an Bhunreachta, thaistil siad go Droichead an Diabhail trí Iarnród Rheidol, thóg siad sos ag Aonach Bia, Deoch & Ceardaíochta Shléibhte Caimbriacha 2022 i mBwlch Nant yr Arian, agus thug siad cuairt ar Ionad Oidhreachta Tregaron agus Ionad Óir Rhiannon. I réigiún Shléibhte na Preseli, thug na rannpháirtithe cuairt ar Feirm Chapaill Dyfed Shire, Nevern, Tafarn Sinc agus Castell Henllys. Chuala rannpháirtithe freisin cainteanna ó Thionscnamh Shléibhte Caimbriacha (TSC), PLANED, Visit Pembrokeshire agus Pentir Pumlumon le linn na 4 lá. D’fheidhmigh rannpháirtithe na Cuairte Foghlama seo mar ionadaithe don líonra turasóireachta ó Éirinn agus ón mBreatain Bheag araon. Is é an chéad chéim eile ná cruinniú eile a bheith ann in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag do rannpháirtithe na Cuairte Foghlama seo chun an t-eolas atá foghlamtha acu ó na 4 lá seo a roinnt leis an gcuid eile den líonra. Is féidir le baill na hÉireann agus na Breataine Bige ansin na bealaí is fearr chun bogadh ar aghaidh a phlé. Tar éis rath na Cuairte Foghlama seo, beidh an dara Cuairt Foghlama ann go luath i 2023, agus beidh rannpháirtithe ón mBreatain Bheag ag dul go hÉirinn. Ní féidir linn fanacht chun an líonra seo a fheiceáil ag fás!


Líonra Turasóireachta – cruinnithe in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag

17 Deireadh Fómhair 2022

D’eagraigh CUPHAT cruinnithe in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag chun tús a chur leis an gcomhrá faoi líonra tras-Muir Éireann a bheith ann. Chuir sé seo ar chumas na mball ó gach tír teacht le chéile agus plé a dhéanamh maidir lena gceantar, a n-earnáil, cad ba mhaith leo a fheiceáil ón líonra agus cad is féidir leo a thabhairt chuig an líonra. Rinneadh anailísí LLDB (láidreachtaí, laigí, deiseanna, bagairtí) chun cabhrú leis na comhráite seo a threorú. I measc na rannpháirtithe bhí baill den phobal áitiúil, soláthraithe iostais, soláthraithe gníomhaíochta, soláthraithe bia/deoch/fáilteachais, agus baill de chomhairle áitiúil agus de choiste. Beidh cuid de na rannpháirtithe sin páirteach sa chéad Chuairt Foghlama de chuid CUPHAT ina mbeidh ionadaithe ó thaobh na hÉireann den líonra ag dul go dtí an Bhreatain Bheag le foghlaim ó bhaill líonra turasóireachta na Breataine Bige agus le smaointe a mhalartú leo.

If you’re from the Cambrian, Wicklow, Preseli or Blackstairs Mountains and would like to be a part of this network, please fill out the appropriate Expression of Interest form below. We’re seeking people from the hospitality sector, to arts and crafts, to visitor attractions, to local community members etc.


Community Forum Events in Ireland

20 – 29 Meán Fómhair 2022

Community members in Tinahely, Ireland
Community members in Kiltealy, Ireland

Bhí foireann CUPHAT na hÉireann gnóthach ag deireadh mhí Mheán Fómhair ag eagrú imeachtaí fóraim pobail i Sléibhte Chill Mhantáin agus Na Staighrí Dubha. Bhí sraith 5 imeacht ar siúl i mBealach Conglais ar 20 Meán Fómhair, Tigh na hÉille ar 21 Meán Fómhair, Ráth Droma ar 22 Meán Fómhair, Bun Clóidí ar 27 Meán Fómhair agus Cill Téile ar 29 Meán Fómhair. Bhí na himeachtaí ann do gach ball den phobal den ceantair seo agus timpeall orthu ar spéis leo freastal orthu.  Deis a bhí iontu do phobail a bheith páirteach agus a insint d’fhoireann CUPHAT cad atá tábhachtach ó thaobh suíomhanna cultúrtha agus nádúrtha agus gnéithe inbhuanaitheachta de, chomh maith le bualadh le baill na foirne a mbeidh siad ag feacáil níos mó ina bpobail. Bhí sé iontach an oiread sin ball de na pobail áitiúla a fheiceáil i láthair chun a dtuairimí a chur in iúl!


Cruinniú Foirne Iomlán CUPHAT

6 – 7 Meán Fómhair 2022

Ag tús mhí Mheán Fómhair 2022, thug foireann COBÁC cuairt ar na foirne OA agus ISD chun cruinnithe foirne agus pacáiste oibre a bheith acu. Bhí PLANED agus Tionscnamh Shléibhte Chaimbriacha ann freisin chun fáilte a chur romhainn. Cúpla lá dian a bhí ann, líonadh le cruinnithe, ócáidí aithne, comhráite le páirtithe leasmhara, agus cuairteanna ar shuíomhanna ar leith i Sléibhte Caimbriacha agus Preseli. I measc na gcuairteanna suímh bhí Strata Florida, Pwllpeiran, Castell Henllys, agus Grúdlann Bluestone, agus d’fhan an aimsir go maith don cuairt! D’fhoghlaimíomar go leor óna chéile, agus táimid réidh agus ag tnúth leis an dtionscadal CUPHAT a chur chun cinn. #FoireannCUPHATAbú

COBÁC = An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath | OA = Ollscoil Aberystwyth | ISD = Iontaobhas Seandálaíochta Dyfed


Seó Contae Pembrokeshire

17 Lúnasa 2022

Bhí CUPHAT ag Seó Contae Pembrokeshire ar an 17 Lúnasa 2022 mar chuid de sheastán PLANED. Lá spraíúil a bhí ann inar spreagadh lucht seónna le páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht na Hen Bethau Anghofiedig (Sean Rudaí Dearmadta) agus bhíomar in ann plé a dhéanamh le go leor daoine faoin tionscadal. Tá a fhios againn anois go bhfuil suim ag go leor daoine páirt a ghlacadh sa chuid staire béil den tionscadal agus tá fonn orthu tuilleadh eolais a fháil faoi na gnéithe inbhuanaithe. Go raibh maith agat PLANED as muid a óstáil ag do sheastán, agus do na daoine ar fad a tháinig agus a labhair linn.


Féile Eisteddfod

31 Iúil – 07 Lúnasa 2022

Bhí CUPHAT, mar aon le roinnt tionscadal eile idir Éirinn agus an Bhreatain Bheag ar nós CHERISH, LIVE, agus Celtic Routes ag Féile Eisteddfod i Tregaron, sa Bhreatain Bheag, go luath i mí Lúnasa. Seachtain iontach a bhí ann le comórtais laethúla ó thionscadal CUPHAT ag tabhairt deis do bhaill an phobail geansaí cochallach nó t-léine CUPHAT a bhuachan dóibh féin. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le lucht eagraithe Fhéile Eisteddfod, lenár gcomhthionscadail Éire na Breataine Bige, PLANED, Tionscnamh Shléibhte Caimbriacha, Pentir Pumlumon, chomh maith lenár n-oibrithe deonacha CUPHAT féin as foireann a chur ar an seastán agus as comhluadar a choinneáil linn ag an bhféile. Go raibh maith agaibh go léir!


Oícheanta Faisnéise Pobail

22 – 29 Meitheamh 2022

Reáchtáladh sraith de 4 oíche faisnéise pobail ar fud 4 cheantar ardtailte CUPHAT ag deireadh mhí an Mheithimh 2022. Bhí an chéad dá cheann ar siúl in Éirinn, i mBun Clóidí agus i Ráth Droma ar 22 agus 23 Meitheamh faoi seach. Tharla an dá cheann eile sa Bhreatain Bheag, i gCanolfan Llwynihirion Brynberian ar 28 Meitheamh agus i bPontrhyfendigaid ar 29 Meitheamh. Bhí fáilte roimh chách freastal ar na tráthnónta faisnéise seo agus bhí siad dírithe ar dhaoine aonair agus ar ghrúpaí pobail i gceantair chomharsanachta agus timpeall orthu chun tuilleadh eolais a fháil ar a bhfuil i gceist leis an tionscadal. Deis a bhí ann tús a chur le cainteanna idir na ceithre phobal agus foireann CUPHAT agus ionchur áitiúil a fháil ar rudaí cosúil leis an gcineál gníomhaíochtaí agus na cineálacha turasóirí ar mhaith leo a fheiceáil mar thoradh ar an tionscadal, chomh maith le féachaint cad a chiallódh sé dóibh. Beidh tuilleadh imeachtaí pobail ar siúl níos déanaí sa bhliain.


Cuairt ar Shléibhte Chill Mhantáin agus Na Staighrí Dubha in Éirinn

23 – 24 Bealtaine 2022

Thug baill foirne CUPHAT ó OA, ISD agus COBÁC cuairt ar cheantar Shléibhte Chill Mhantáin ar an 23 Bealtaine 2022, ag tabhairt cuairte ar shuíomhanna cultúrtha agus oidhreachta in Éirinn. Bhuail Turasóireacht Chontae Chill Mhantáin linn ar an gcéad lá freisin. I measc na gcuairteanna suímh bhí: Páirc Chuimhneacháin Thomáis Uí Mhóra, Gleann Abhóca – Cruinniú na nUiscí (Oidhreacht Nádúrtha agus Chultúrtha); Mianaigh Abhóca Thoir (Oidhreacht Mianadóireachta); Gleann Molúra (Oidhreacht Mianadóireachta, Geolaíocht, Oidhreacht Nádúrtha agus Chultúrtha); Lóiste Gleann Molúra (gnó áitiúil); baile Bhealach Conglais (Lárionad de choimpléasc ollmhór de 5 dún chnoc (Oidhreacht chultúrtha); agus Mainistir Bhealach Conglais (Oidhreacht Chultúrtha agus Seandálaíocht); Brooklodge agus Sráidbhaile Maigh Chríodáin (Ceann scríbe gnó agus turasóireachta áitiúil).

Ar an dara lá, 24 Bealtaine 2022, thug baill foirne CUPHAT ó OA, ISD agus COBÁC cuairt freisin ar shuíomhanna cultúrtha agus oidhreachta i gceantar Na Staighrí Dubha. Thug an fhoireann turas ar shaoráidí sráidbhaile Maigh Chríodáin agus phléigh siad dúshláin turasóireachta; Dún Cnoic Ráth Gheal (Seandálaíocht, Oidhreacht Nádúrtha); Stua Laighean, trí Na Naoi gCloch (Oidhreacht Nádúrtha agus Geolaíocht); agus Gráinseach na Manach (Seandálaíocht, Oidhreacht Nádúrtha agus Chultúrtha).


Lá na hEorpa

9 Bealtaine 2022

Bhain baill foirne CUPHAT taitneamh as bualadh le foirne tionscadail Interreg eile in Ollscoil Aberystwyth agus bhain baill foirne ISD sult as tae agus cáca chun #LáNahEorpa a cheiliúradh.


Seoladh CUPHAT

27 Aibreán 2022

D’éirigh thar barr le seoladh CUPHAT a bhí ar siúl i Leabharlann Náisiúnta na Breataine Bige, Aberystwyth ar 27 Aibreán 2022. Reáchtáladh é seo mar imeacht pearsanta agus mar chur i láthair beoshruth ar líne ó Aberystwyth. D’fhreastail go leor ar an imeacht le comhpháirtithe ón dá thaobh de Mhuir Éireann ag glacadh páirte, chomh maith le páirtithe leasmhara ó na ceithre cheantar ardtailte i láthair chun féidearthacht an tionscadail a phlé agus chun taitneamh a bhaint as na cruinnithe aghaidh ar aghaidh arís.


Cuairt aghaidh ar aghaidh ar na Sléibhte Preseli agus na Sléibhte Caimbriacha

8 – 9 Aibreán 2022

Tháinig foireann tionscadail CUPHAT ó Ollscoil Aberystwyth, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus Iontaobhas Seandálaíochta Dyfed le chéile don chéad uair aghaidh ar aghaidh le haghaidh cuairteanna ar roinnt suíomhanna oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha sa dá ardthailte sa Bhreatain Bheag – na Preseli agus Sléibhte Caimbriacha. Tháinig geallsealbhóirí rannpháirtíochta pobail áitiúla ó PLANED agus ó Thionscnamh Shléibhte Caimbriacha linn freisin le haghaidh cuairt an-taitneamhach. Táimid ag tnúth le cuairt a thabhairt ar cheantair ardtailte Chill Mhantáin agus Na Staighrí Dubha in Éirinn go luath amach anseo.

Eagraíodh cuairt láithreáin CUPHAT ar Shléibhte na Preseli, sa Bhreatain Bheag, ar 8 Aibreán 2022. Thug foireann CUPHAT cuairt ar na láithreacha féideartha oidhreachta agus turasóireachta seo a leanas sna Preseli: Pentre Ifan (Seandálaíocht); Dún Cnoic Foel Drygarn (Seandálaíocht, Geolaíocht agus Pictiúrtha); Tafarn Sinc, Rosebush (stair áitiúil, caifé á rith ag an bpobal agus cainteanna le PLANED); cairéal Sclátaí Rosebush (Geolaíocht); Galláin Waun Mawn (Geolaíocht agus Seandálaíocht). Chuaigh PLANED, an grúpa geallsealbhóirí rannpháirtíochta pobail a bhí páirteach sa tionscadal ar chuairt ar na Preselis, i dteannta na foirne freisin.

Thug COBÁC, OA agus ISD cuairt freisin ar na Shléibhte Caimbriacha ar 9 Aibreán 2022. Thug an fhoireann cuairt ar shuíomhanna féideartha oidhreachta agus turasóireachta lena n-áirítear: ionad cuairteoirí Nant yr Arian (Oidhreacht nádúrtha, turasóireacht eachtraíochta); Eas Devils Bridge (Pictiúirtha, Geomoirfeolaíocht); Hafod (Pictiúirtha); Cwm Ystwyth (Mianadóireacht); Strata Florida (Seandálaíocht); Caifé River Bank (Gnó áitiúil); Cors Caron Tregaron (Oidhreacht Nádúrtha). Bhuail an fhoireann freisin le baill de ghrúpa geallsealbhóirí pobail Tionscnamh Shléibhte Caimbriacha.


Tionscnamh nua Éire na Breataine Bige chun turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn fógartha

17 Márta 2022

Pentre Ifan - a burial chamber in the Preseli Mountains, Wales

Íomhá: Seomra adhlactha Pentre Ifan i gcnoic na Preseli, ceann de na ceithre cheantar cósta atá mar chuid den tionscadal Oidhreachta agus Turasóireachta ar Ardthailte an Chósta.

Beidh lucht acadúil ó Ollscoil Aberystwyth i gceannas ar thionscadal nua Eorpach chun borradh a chur faoin turasóireacht i gceantair thuaithe na Breataine Bige agus na hÉireann.

Leis an tionscnamh nua, a fógraíodh ar Lá Fhéile Pádraig, beidh taighdeoirí ó Roinn na Tíreolaíochta agus na Domhaneolaíochtaí, Ollscoil Aberystwyth i gceannas ar an tionscadal €3 milliún i gcomhpháirtíocht le Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus Iontaobhas Seandálaíochta Dyfed.

Faigheann sé tacaíocht €2.4m ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár Comhair na hÉireann-na Breataine Bige.

Feidhmeoidh an scéim ar feadh tréimhse dhá bhliain sna Sléibhte Caimbriacha, i gCnoic na Preseli, i Sléibhte Chill Mhantáin agus sna Staighrí Dubha, ag baint úsáide as a gcuid sócmhainní oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha chun cineálacha inbhuanaithe turasóireachta a chur chun cinn.

Tá roinnt gnéithe i dtionscadal na hÉireann-na Breataine Bige, lena n-áirítear: úsáid na teicneolaíochta chun cur le heispéireas an chuairteora; líonra turasóireachta agus comhstraitéis mhargaíochta a chruthú; agus oibriú le scoileanna agus le daoine eile chun stair chultúrtha áitiúil a thaifeadadh.

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh, ar a dtugtar an Tionscadal Oidhreachta agus Turasóireachta ar Ardthailte an Chósta, tairbhí eacnamaíocha a thabhairt. Is í an uaillmhian ná líon na dturasóirí sna ceantair seo a mhéadú 5% mar aon lena gcaiteachas – ocht micrifhiontair áitiúla a chruthú nó a leathnú dá bharr.

Ag míniú na hoibre, dúirt an tOllamh Rhys Jones ó Roinn na Tíreolaíochta agus na Domhaneolaíochtaí in Ollscoil Aberystwyth: “Go stairiúil bhí na ceithre cheantar ardtailte cois cósta de Shléibhte Chaimbriacha, Cnoic na Preseli, Sléibhte Chill Mhantáin agus Na Staighrí Dubha ag brath ar thionscail thraidisiúnta cosúil le thalmhaíocht agus foraoiseacht. Tá roinnt bonneagair turasóireachta ag gach ceantar sa bhreis air sin ach, faoi láthair, tá sé seo sách tearcfhorbartha, go háirithe i gcomparáid leis an ollturasóireacht atá ar siúl ar chóstaí na hÉireann agus na Breataine Bige araon.

“In Éirinn agus sa Bhreatain Bheag, is dócha go mbeidh tionchar ag Brexit ar thurasóireacht. Ach, gan choinne, d’fhéadfadh Brexit agus an phaindéim COVID-19 níos mó daoine a spreagadh chun saoire sa bhaile. Cruthaíonn sé seo deiseanna do níos mó réigiún leas a bhaint as cineálacha nua turasóirí baile atá ag iarraidh iniúchadh gníomhach a dhéanamh ar na ceantair ardtailte cois cósta nach bhfuil chomh tráchtálaithe.”

Tá an Dr Christine Bonnin agus an Dr Arlene Crampsie ó Scoil na Tíreolaíochta i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath i gceannas ar an tionscadal in Éirinn. Dúirt an Dr Bonnin agus an Dr Crampsie: “Ag tarraingt ar oidhreacht shaibhir nádúrtha agus chultúrtha na dtailte arda cósta atá ar bord Mhuir Éireann, tugann an tionscadal seo deis spreagúil do phobail áitiúla agus do pháirtithe leasmhara turasóireachta chun tairiscintí turasóireachta inbhuanaithe atá oiriúnach go háitiúil a fhorbairt. Trí thionscnaimh turasóireachta oidhreachta atá ann cheana féin agus tionscnaimh nua a chomhcheangal, léireoidh an tionscadal na gnéithe comhroinnte agus uathúla dár gcomhoidhreachtaí do lucht éisteachta éagsúil turasóireachta, ag cuidiú le turasóireacht inbhuanaithe a thógáil trí fhorbairt pobail.”

Dúirt an tAire Geilleagair, Vaughan Gething: “Fáiltíonn muid roimh fhorbairt na dtionscadal a fheabhsóidh eispéireas na gcuairteoirí sa Bhreatain Bheag agus a neartóidh ár gcaidreamh lenár gcomharsa Eorpach is gaire, Éire. Tá an tionscadal seo ar aon dul lenár straitéis turasóireachta trí thacú lenár n-uaillmhian turasóireacht a mhéadú go hinbhuanaithe tríd an séasúr a shíneadh agus cuairteoirí a spreagadh chun teacht ar ceantair nua atá réidh le haghaidh turasóireachta. Táimid ag tnúth le bheith ag obair leis an bhfoireann ar thionscadal eile a thabharfaidh ár dá thír níos gaire dá chéile.”

Dúirt Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Rialtas na hÉireann, Michael McGrath, TD: “Déanaim comhghairdeas leis na comhpháirtithe i dTionscadal na hOidhreachta agus na Turasóireachta ar Ardthailte an Chósta (CUPHAT) as an rath a bhí orthu tacaíocht a fháil ó Chlár Comhair na hÉireann agus na Breataine Bige 2014-2020 chun an acmhainneacht turasóireachta roinnt de na ceantair is imeallaí sa Bhreatain Bheag agus in Éirinn a feabhsú. Tá áilleacht nádúrtha iontach agus cúlraí láidre stairiúla ag baint leis na ceantair seo. Cabhróidh tógáil ar na hacmhainní seo trí thurasóireacht inbhuanaithe a fhorbairt chun acmhainneacht eacnamaíoch na réigiún seo nach mbaintear leas a bhaint aisti a scaoileadh. Is siombailí tábhachtacha iad tionscadail agus comhpháirtíochtaí mar seo den chomhoibriú leanúnach idir an Bhreatain Bheag agus Oirdheisceart na hÉireann.”

Dúirt Kenneth Murphy ó Iontaobhas Seandálaíochta Dyfed: “Is deis iontach é seo chun na tírdhreacha uathúla ardtailte seo sa Bhreatain Bheag agus in Éirinn a thaispeáint don domhan mór. Táimid ag tnúth le bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe in Aberystwyth agus i mBaile Átha Cliath.”

Naisc:

Tuilleadh eolais:
Arthur Dafis, Cumarsáid & Gnóthaí Poiblí, Ollscoil Aberystwyth
07841979452 /  aid@aber.ac.uk

Ollscoil Aberystwyth www.aber.ac.uk  
Bunaithe i 1872, is ollscoil teagaisc agus taighde ceannródaíoch í Aberystwyth. Ainmníodh an Ollscoil mar Ollscoil na Bliana do Cháilíocht an Teagaisc i The Times/Sunday Times Good University Guide 2018 agus 2019, agus mar Ollscoil na Bliana sa Bhreatain Bheag i 2020. Sa Suirbhé Náisiúnta Mac Léinn 2020, rangaíodh Aberystwyth mar an ollscoil is fearr sa Bhreatain Bheag, agus de na gnéithe ollscoile i The Times / Sunday Times Good University Guide 2021, rangaíodh í an chéad cheann sa Ríocht Aontaithe maidir le hEispéireas iomlán na Mac Léinn agus Cáilíocht an Teagaisc. Thuairiscigh an Creat um Sármhaitheas Taighde is déanaí go raibh 95% de ghníomhaíocht taighde Aberystwyth ar chaighdeán idirnáisiúnta nó níos airde. Is pobal de thart ar 8,000 mac léinn agus 2,000 ball foirne í an Ollscoil atá tiomanta oideachas spreagthach agus taighde a sholáthar i dtimpeallacht thacúil, chruthaitheach agus sárchumais. Carthanacht chláraithe Uimh. 1145141

Tionscnamh nua Éire na Breataine Bige chun turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn fógartha – Ollscoil Aberystwyth