Aschuir Tionscadail

Áireofar le haschuir an tionscadail CUPHAT:

  1. 12 phobal ardtailte cois cósta, 3 cinn ó gach ceann de na 4 cheantar ardtailte cois cósta, ag comhoibriú agus rannpháirteach i dturasóireacht chultúrtha, nádúrtha agus oidhreachta.
  2. Cruthófar líonra turasóireachta nua, laistigh agus idir an 12 phobal agus 4 cheantar ardtailte, chun an turasóireacht chultúrtha, nádúrtha agus oidhreachta atá le fáil sna ceantair seo a chur chun cinn.
  3. Méadú 5% ar líon na dturasóirí, rud a spreagfaidh caiteachas turasóirí sna 4 cheantar agus a mhéadóidh mar sin slí bheatha inbhuanaithe sna hardtailte.
  4. Déanfar múnla turasóireachta inbhuanaithe a phíolótú sna 4 limistéar ardtalún cois cósta. Is féidir é seo a úsáid ansin i gceantair ardtailte cósta tearcfhorbartha eile.
  5. Cruthófar ceithre ról poist lánaimseartha coibhéiseacha i bhfiontair a fhaigheann tacaíocht, ceann amháin i ngach ceann de na hardtailte cois cósta.