Spriocanna Tionscadail

Bog in the Cambrian Mountains, Wales

Is í príomhaidhm CUPHAT ná luach agus poitéinseal na hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha sna 4 cheantar ardtailte a thuiscint, rud a mhéadóidh turasóirí chuig an gceantar agus ag mealladh cuairteoirí nua thar lear chuig limistéir ardtailte cois cósta Shléibhte Chaimbriacha, Cnoic na Preseli, Sléibhte Chill Mhantáin agus Na Staighrí Dubha.

Déanann CUPHAT iarracht é seo a dhéanamh trí phobail áitiúla a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar a n-oidhreacht nádúrtha agus cultúrtha agus í a cheiliúradh.

Chun é seo a bhaint amach beidh na gníomhaíochtaí tionscadail seo a leanas san áireamh:

  1. Líonra turasóireachta a chruthú laistigh de agus idir gach ceann de na 4 cheantar ardtailte cois cósta
  2. Forbrófar straitéis mhargaíochta do na hardtailte cois cósta, a bheidh bunaithe ar théamaí coitianta (m.sh. geolaíocht/geomoirfeolaíocht, oidhreacht nádúrtha, cleachtais talmhaíochta, mianadóireacht/tionscal, teanga, pictiúrtha).
  3. Eispéiris turasóireachta a chur chun cinn, agus cuairt a thabhairt ar dhá ardtailte cois cósta nó níos mó a spreagadh
  4. Eispéireas na dturasóirí a fheabhsú in 8 suíomh oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha reatha, rud a fhágann go mbeidh an t-eispéireas níos cuimhneach
  5. Trí úsáid a bhaint as eolaíocht na saoránach, sainaithneofar 8 suíomh nua oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha nó eispéiris sna hardtailte.
  6. Cabhrú le 8 micreaghnóthas breise a chruthú bunaithe ar oidhreacht na dtailte arda cósta
  7. Cineálacha nua turasóirí a aithint a bhainfeadh taitneamh as cuairt a thabhairt ar ardtailte an chósta